Tuesday, August 18, 2015

EXO's Kai on the Cover of Nylon Korea September 2015

EXO Kai

EXO's Kai graces the cover of Nylon Korea's September 2015 issue.

EXO Kai EXO Kai

images/koreastardaily.com
Blogger Template by Clairvo